Vizyon Ve Misyon

VİZYON

  • Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerini kapsayan TR63 bölgesinde güvenilen ve tercih edilen çatı örgütü olarak girişim ve iş dünyası derneklerini bir araya getirmek. Bölgesel ve kurumsal kalkınma politikaları üretilmesine öncülük ederek ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak.

MİSYON

  • İş dünyasında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini bölge halkı ve yetkili kurumlarla paylaşarak çağdaş, demokratik ve laik bir platformda tüm paydaşların ve bölge halkının sürdürülebilir yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Bölgesel kalkınma planlarının modern çağın gereklerine uygun olarak oluşturulmasında etkin rol üstlenerek rekabet gücünün ve nitelikli iş gücünün kazandırılmasına katkıda bulunmak.

DEĞERLERİMİZ

  • Bağımsızlık
  • Şeffaflık
  • Gönüllülük